Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

"ελπίδα 2013"

76 Ανιχνευτές + 24 Βαθμοφόροι =
100 Συμμετοχές οι Πρόσκοποι Σαρωνικού!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: