Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Σεμινάριο, συμμετοχές!!!

Στο Σεμινάριο "Ερασιτεχνιές Ασχολίες", που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2014 στην αίθ. της Περιφέρειας "Μαν. Βελισσάριος", ήταν παρόντες βαθμοφόροι από τις παρακάτω αγέλες:
1η Αγέλη Λυκοπούλων Νέου Φαλήρου
2η Αγέλη Λυκοπούλων Μοσχάτου
2η Αγέλη Λυκοπούλων Νίκαιας
4η Αγέλη Λυκοπούλων Νίκαιας
7η Αγέλη Λυκοπούλων Νίκαιας
9η Αγέλη Λυκοπούλων Νίκαιας
3η Αγέλη Λυκοπούλων Κορυδαλλού

Δεν υπάρχουν σχόλια: